เว็บไซต์น่าสนใจ


เรื่องเด่น
  เปิดบ้านเพียวเลิฟ ปี 53
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2553

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม Pure Love
Open House’53... เปิดบ้านเพียวเลิฟ ปี 53 ขึ้น เมื่อวันที่ 3 และ
10 ก.ค. 2553 ณ ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำ
ความเป็นมาของกลุ่มฯ แก่สมาชิกใหม่ รายงานกิจกรรมปีที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2553
  สานสันติภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง จัดโครงการ "สานสันติภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2" ระหว่าง
วันที่ 18-20 มิ.ย. 2553 ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และนักเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  สานเสวนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอกิจกรรม
ของชมรม แก่ทูตสันติภาพและ ผู้ร่วมสัมมนาในงานเสวนา เรื่อง
"ทูตสันติภาพกับการเสริมสร้างสันติสุข" จัดโดยมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553
ณ อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯ
  แต้มสีเติมฝัน ปันรักให้น้อง โรงเรียนบ้านวังขอน
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี อ.ลัดดาวรรณ มณีนพ
และ อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์ ประธานชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษา ได้จัดโครงงาน "แต้มสีเติมฝัน ปันรักให้น้อง"
ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านวังขอน
ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
  ค่ายรับน้องใหม่ Pure Love Freshy Camp'52
โดย PureLoveNet
วันที่ 15 มิถุนายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดค่ายรับน้องใหม่ Pure Love Freshy Camp'52 เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2552
ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในรูปแบบ
กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเพียวเลิฟ เน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ในมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของความรักและ
ความเข้าใจแบบพี่น้องในครอบครัว
  เปิดบ้านเพียวเลิฟ รามฯ ปี 52
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปฐมนิเทศและต้อนรับ
สมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯ
เพื่อแนะนำความเป็นมา และกิจกรรมของกลุ่มฯ สมาชิกกลุ่มได้พบปะ
สังสรรค์กันในบรรยากาศครอบครัว เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง
 
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
89 หมู่บ้านเสรี 1 ซอย 19ข ซอยรามคำแหง 24 แยก 20 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-719-3400, 085-018-1071 โทรสาร 02-719-3400
Pure Love Association of Thailand
89 Seri 1 (Soi 19B), Soi Ramhkamhaeng 24 Yaek 20, Huamark, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240
Tel. +662-719-3400, +6685-018-1071 Fax : +662-719-3400
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com