เว็บไซต์น่าสนใจ


ข่าวชมรม
เปิดบ้านเพียวเลิฟ รามฯ ปี 52
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี อ.ลัดดาวรรณ มณีนพ และ อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์
ประธานชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา ได้จัดปฐมนิเทศและต้อนรับสมาชิกใหม่
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารยูซีเอฟ ซ.รามคำแหง 24
กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำความเป็นมา และกิจกรรมของกลุ่มฯ ที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2552
สมาชิกกลุ่มได้พบปะสังสรรค์กัน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง
   
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com