เว็บไซต์น่าสนใจ


ข่าวชมรม
ค่ายรับน้องใหม่ Pure Love Freshy Camp'52
โดย PureLoveNet
วันที่ 15 มิถุนายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดค่ายรับน้องใหม่ Pure Love Freshy Camp'52
เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2552 ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในรูปแบบ กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเพียวเลิฟ เน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ในมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจแบบพี่น้องในครอบครัว ไม่ใช้รูปแบบ
กิจกรรมที่เน้นความรุนแรง ลามกอนาจาร หรือมีอบายมุขมาเกี่ยวข้อง กิจกรรมครั้งนี้ยังได้
รับเกียรติจาก อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์ ประธานชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
ให้ความรู้และนำกิจกรรมด้วย
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com