เว็บไซต์น่าสนใจ


ข่าวชมรม
แต้มสีเติมฝัน ปันรักให้น้อง โรงเรียนบ้านวังขอน
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี อ.ลัดดาวรรณ มณีนพ และ อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์
ประธานชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา ได้จัดโครงงาน "แต้มสีเติมฝัน ปันรัก
ให้น้อง" ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านวังขอน ต.คลองกระจัง
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอนแก่โรงเรียน
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com