เว็บไซต์น่าสนใจ


ข่าวชมรม
สานเสวนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอกิจกรรมของชมรมแก่ทูตสันติภาพ
และผู้ร่วมสัมมนา ในงานสานเสวนา เรื่อง "ทูตสันติภาพกับการเสริมสร้างสันติสุข" จัดโดย
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ อาคารยูซีเอฟ
กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงาน
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com