เว็บไซต์น่าสนใจ


ข่าวชมรม
เปิดบ้านเพียวเลิฟ ปี 53
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี อ.ลัดดาวรรณ มณีนพ เป็นที่ปรึกษา จัดกิจกรรม
Pure Love Open House’53 ....เปิดบ้านเพียวเลิฟ ปี 53 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม
2553 ณ ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำความเป็นมาของกลุ่มฯ แก่
สมาชิกใหม่ รายงานกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2553 โดยมี
อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์ ประธานชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและให้โอวาท
สมาชิกรุ่นพี่-รุ่นน้องได้พบปะสังสรรค์กันเพื่อสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ด้วยรักบริสุทธิ์ อันจะนำ
ไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลในการศึกษาเล่าเรียนและการทำกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จต่อไป
 
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com