เว็บไซต์น่าสนใจ


เกี่ยวกับเรา - About Us
วิสัยทัศน์ (Vision)
มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักและเมตตา เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
พันธกิจ (Mission)
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเข้าถึงเยาวชนคนหนุ่มสาว เชื่อมต่อพวกเขาเข้าสู่ครอบครัวคุณธรรม
ช่วยเหลือพวกเขาให้มีหัวใจที่เติบโต และสนับสนุนพวกเขาให้ค้นพบพันธกิจของตน
เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่แห่งสากลโลก
คำมั่นสัญญาของเยาวชนเพียวเลิฟ (Pure Love Promise)
1.   ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังและกตัญญู ต่อคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์
2.   ข้าพเจ้าจะกระทำแต่สิ่งที่ดีงาม
3.   ข้าพเจ้าจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
4.   ข้าพเจ้าจะรักและช่วยเหลือผู้อื่น เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้า
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com