เว็บไซต์น่าสนใจ


ข่าวชมรม
  สานสันติภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง จัดโครงการ "สานสันติภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2" ระหว่าง
วันที่ 18-20 มิ.ย. 2553 ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และนักเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  สานเสวนาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอกิจกรรม
ของชมรม แก่ทูตสันติภาพและ ผู้ร่วมสัมมนาในงานเสวนา เรื่อง
"ทูตสันติภาพกับการเสริมสร้างสันติสุข" จัดโดยมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553
ณ อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯ
  แต้มสีเติมฝัน ปันรักให้น้อง โรงเรียนบ้านวังขอน
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี อ.ลัดดาวรรณ มณีนพ
และ อ.จักริน เอี่ยมสำอางค์ ประธานชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษา ได้จัดโครงงาน "แต้มสีเติมฝัน ปันรักให้น้อง"
ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านวังขอน
ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
  ค่ายรับน้องใหม่ Pure Love Freshy Camp'52
โดย PureLoveNet
วันที่ 15 มิถุนายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดค่ายรับน้องใหม่ Pure Love Freshy Camp'52 เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2552
ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในรูปแบบ
กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนเพียวเลิฟ เน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ในมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของความรักและ
ความเข้าใจแบบพี่น้องในครอบครัว
  เปิดบ้านเพียวเลิฟ รามฯ ปี 52
โดย PureLoveNet
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552

กลุ่มเพียวเลิฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปฐมนิเทศและต้อนรับ
สมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯ
เพื่อแนะนำความเป็นมา และกิจกรรมของกลุ่มฯ สมาชิกกลุ่มได้พบปะ
สังสรรค์กันในบรรยากาศครอบครัว เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง
 
ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย
205 หมู่บ้านเสรี 5 ถนนเสรี 9 ซอย 4/2 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 085-018-1071, 085-978-1707 โทรสาร 02-719-2405
Pure Love Association of Thailand
205 Soi 4/2, Seri 9 Road, Suan Luang, Bangkok Thailand 10250
Tel. +668 5018 1071, +668 5978 1707 Fax : +662 719 2405
E-mail : purelovenet@gmail.com   Website : www.purelovenet.com